บทความ

เอกสารและงานวิจัยสรรพคุณต่างๆ

 • 1. Shashidhar MG, Giridhar P, Udaya Sankar K, Manohar B. Bioactive principles from Cordyceps sinensis: A potent food supplement-A review. J Functional Food 2013;5(3):1013-30.
 • 2. Choi S, Lin MH, Kim KM, Jeon BH, Song WO, Kim TW. Cordycepin-induced apoptosis and antophagy in breast cancer cells are independent of the estrogen receptor. Toxicol Appl Pharmacol. (2011). 257(2): 165-173.
 • 3. Jordan JL, Nowak A, Lee TD. Activation of innate immunity to reduce lung metastases in breast cancer. Cancer Immunol Immunother. (2010). 59(5): 789-797.
 • 4. Hwan Hee Lee, Seulki Lee, Kanghyo Lee, Yu Su Shin, Hyojeung Kang and Hyosun Cho. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. (2015). 23:35.
 • 5. Das SK, Masuda M, Sakurai A, Sakakibara M. Medicinal uses of the mushroom Cordyceps militaris: Current state and prospests. Fitoterapia 2010; 81 issue 8:961-968.
 • 6. Lin CC, Pumsanguan W, Koo MM, Huang HB, Lee MS. Radiation Protective Effects of Cordyceps sinensis in Blood Cells. Tzu Chi Medical Journal 2007; 19 issue 4:226-232.
 • 7. Zhao J, Xie J, Wang LY, Li SP. Advanced development in chemical analysis of Cordyceps. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2014; 87: 271-289.
 • 8. Nanba H, Kodama N, Schar D, Turner D. Effects of Maitake(Grifola frondosa) glucan in HIV-infected patients. Mycoscience 2000;41 issue 4:293-295.
 • 9. Shevelev OB, Seryapina AA, Zavjalor EL, Gerlinskaya LA, Goryachkovskaya TN, Slynko NM, et al. Hypotensive and neurometabolic effects of intragastric Reishi(Ganoderma lucidum) administration in hypertensive ISIAH rat strain. Phytomedicine 2018; 41: 1-6.
 • 10. Zhang Y, Ganoderma lucidum(Reishi) Suppresses proliferation and migration of breast cancer cells via inhibiting Wnt/B-catenin signaling. Biochemical and Biophysical Research Communications 2017; 488 issue 4: 679-684.
 • 11. Pinya S, Feriol P, Tejada S, Sureda A. Chapter 5.3-Mushrooms reishi(Ganoderma lucidum), Shiitake(Lentinela edodes), Maitake(Grifola frondosa). Nonvitamin and nonmineral Nutritional Supplements 2019: 517-526.
 • 12. Chen WY, Yang WB, Wong CH, Tzu-Bi Shih D. Effect of Reishi polysaccharides on human stem/progenitor cell. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2010; 18 issue 24:8583-8591.
 • 13. Masudo Y, Nakayama Y, Mukae T, Tanaka A, Naito K, Konishi M. Maturation of dendritic cell by maitake a-glucan enhances anti-cancer effect of dendritic cell vaccination. International Immunopharmacology 2019; 67: 408-416.
 • 14. Kodama N, Kokuno T, Nanba H. Stimulation of the natural immune system in normal mice by polysaccharide from maitake mushroom. Myciscience 2003; 44 issue 3:257-261.
  15. S. Asanovic MSRD, CN. Maitake Mushrooms as an Anti-cancer Agent. Journal of the American Dietetic Association 1996; 96 issue 9: A44.
 • 16. Tanyaporn. ทำความรู้จัก ไมตาเกะ เห็ดที่เป็นเสมือนยา ของขวัญจากธรรมชาติ. Goodlifeupdate.com[Internet]. 2018[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.พ. 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://goodlifeupdate.com/lifestyle/114426.html.
  17. รศ.ดร. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ คุณธิดารัตน์ จันทร์ดอน. ถั่เงช่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล[อินเตอร์เน็ต]. 2013[เข้าถึงเมื่อ 22 ก.พ. 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/153.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *